فرصتهای شغلی موجود

از اینکه علاقه مند به همکاری با این مجموعه هستید خرسندیم، در حال حاضر فرصت شغلی موجود نیست ولی در صورت تمایل می توانید نسبت به ارسال مشخصات و رزومه کاری خود جهت ثبت در پرونده شرکت از طریق فرم روبرو اقدام نمایید.

استخدام

  • Upload your resume here