موتور کشتی‌های تفریحی‌ام تی یو تا سال 2030 برای سوخت‌های تجدید پذیرآماده می‌شوند

موتورهای قایق‌های سری 2000 و 4000 برای سوخت‌های پایدار EN 15940 مانند دیزل الکترونیکی و سوخت‌های زیستی نسل دوم از سال 2023 تأیید می‌شوند و

سیستم منبع تغذیه بدون وقفه پویا DUPS

Rolls-Royce Power Systems  اکنون سیستم‌های منبع تغذیه بدو…

طراحی منحصربه‌فرد همه موتورهای ام تی یو

 سری 2000 و سری 4000  ام تی یو محصولاتی هستند که باعث می‌شون…

25 سال برتری

زمانی که 25 سال پیش از موتورهای سری  2000 و 4000 رو نمایی شد، …