شاید شما هم از آن جمله افرادی هستید که: برای انتخاب میان دیزل ژنراتور و گاز ژنراتور یا همان مولد گازی دچار تردید شده‌اید برای این منظور مقایسه‌ای بین مزایا و معایب هریک از این ژنراتورها خواهیم داشت.

در طی سالهای گذشته تقاضا برای استفاده از انرژیهای پاک تر روبه افزایش است صاحبان صنایع و شهروندان هردو در صدد جایگزینی هر چه بیشتر انرژی های کم آلاینده یا با حداقل آلایندگی هستند.

حجم وسیع و قابل توجهی از برق در دنیا توسط ژنراتور گازی تولید میشود. گاز طبیعی به عنوان سوخت میتواند منبع مناسبی برای ژنراتور اظطراری و ژنراتو  اصلی تامین جریان الکتریسته باشد. به عنوان یک منبع تجدید نا پذیر شاید بتوان گفت گاز طبیعی یکی از قابل اتکا ترین هاست.گاز طبیعی میتواند به صورت مایع در نخازن فشرده و حمل شود همچین از طریق لوله کشی در دسترس قرار بگیرد. اصول کار ژنراتورهای گاز طبیعی دقیقا شبیه سایر مولدهای درون سوز یا همان احتراق داخلی است. تنها تفاوت عمده در سوخت ورودی به ژنراتور است. البته این بدان معنا نیست که میتوان در هر ژنراتوری از هر نوع سوختی استفاده نمود. اصول کلی کار ژنراتورها اگرچه یکسان است ولی هرکدام برای استفاده از سوخت مشخصی بهینه شده اند.

پاکیزه تر بودن

از نظر زیست محیطی و ارزان تر بودن نسبت به سایر سوخت های فسیلی از مهمترین دلایل محبوبیت ژنراتورهای گازی هستند. گاز طبیعی در اثر سوختن،کمترین میزان دی اکسی کربن سولوفر و نیتروژن را بر جای میگذارد.

یکی دیگر از مهمترین دلایلی که باعث محبوبیت گاز ژنراتورها علی الخصوص در شهرها است در سترس بودن این سوخت می باشد. با اینکه میتوان سوخت مورد نیاز یک ژنراتور گاز سوز را ذخیره کرد اما عملا نیازی به این کار وجود ندارد. چرا که از طریق لوله به صورت شبانه روز در دسترس است.

ذخیره‌سازی سوخت

امکان ذخیره گازوییل کافی برای یک دیزل ژنراتور حداکثر تا دو سال ممکن است ولی در فضایی که خط اتصال گاز طبیعی در دسترس باشد نیاز به ذخیره‌سازی سوخت وجود ندارد اما در شرایطی که گاز طبیعی در دسترس نیست قطعاً ژنراتور دیزلی گزینه مناسب‌تری است.

هزینه سوخت

گاز طبیعی ارزان‌ترین سوخت است مازاد بر اینکه قیمت نهایی سوخت در محل استفاده محاسبه می‌شود اما گازوییل علاوه بر هزینه سوخت هزینه حمل و نگهداری را نیز شامل می‌شود.

سادگی در استفاده

هر دو نوع مولد در هوای سرد به‌خوبی عمل می‌کنند ولی دیزل ژنراتور در شرایط مرطوب کمی با مشکل مواجه می‌شود. در دماهای خیلی سرد دیزل ژنراتور به علت بازگشت سوخت کامل احتراق نیافته به خروجی دچار خفگی می‌شود اما این اتفاق در مورد گاز ژنراتور صادق نیست و تحت هر دمایی می‌تواند  به‌خوبی عمل کند.

بازدهی

اگرچه گاز ژنراتورها خیلی تمیز می‌سوزند ولی هنوز هم در راندمان رقیب خوبی برای ژنراتور دیزلی به‌حساب نمی‌آیند. دیزل ژنراتور باقدرت بالایی که ایجاد می‌کند، بیشترین بازدهی را در بین تمام مولدهای سوخت فسیلی دارد.

عوامل زیست‌محیطی

اگرچه گاز ژنراتورها مقداری دی‌اکسید کربن تولید می‌کنند ولی آلودگی صوتی کمتری نسبت به دیزل ژنراتورها دارند و می‌توان گفت میزان ذرات معلق متصاعد شده از دیزل ژنراتور بیشتر از ژنراتور با سوخت گاز طبیعی است.