موتورهای دیزل دریایی ام تی یو MTU

موتورهای دیزل با كاربرد دریایی گستره وسیعی را شامل میشوند. موتورهای مورد استفاده در صنایع دریایی غالباً به عنوان موتور اصلی بـرای راه اندازی شناورها به كار می روند. این موتور بر اساس اندازه شناور و مقدار قدرتی كه برای حركت شناور نیاز است، انتخاب می شود.

همچنین مـی­توان از یك یا چندین موتور دیزل به صورت موازی، برای راه اندازی شناورهای دریایی استفاده نمود. در عین حال با توجه به نیاز روزافـزون بـازار همواره شاهد سیر صعودی برخی شاخصهای مرتبط با توان موتور در این عرصه بوده­ ایم .

نگاهی مختصر به مشخصات سری های مختلف موتورهای دریایی

تقسیم بندی كه صاحبان كشتی بـه دنبـال آن هسـتند، بیشترین قدرت خروجی تضمین شده توسط سازنده می­باشد كه طی آن موتور میتواند در طول یك روز كاری بطور پیوسته به فعالیت خود ادامه دهد.

نكته حائز اهمیت این است كه موتور با توجه به عملكرد مورد انتظار از آن بر روی كشتی نصب شود تا بتواند همـواره در محـدوده قـدرت واقعی خود عمل كند. در غیر این صورت، كشتی به ناچار در اكثر زمان فعالیت خود بایستی در محدوده­ حداكثری خود عمـل كنـد.

به منظور دستیابی به راه حلی بهینه برای طراحی، انتخاب و تطبیق پروانه با موتور دیزل دریایی­لازم است تا اطلاعات كلی در اختیار داشت تا به این صورت، شاخصه­ های اصلی كشتی و موتور دیزل كه بر ساختار رانش كشتی اثرگذار هستند، تعیين شود.

مشخصات فنی موتور دریایی 20V 4000  M73/M73L

مشخصات فنی موتور دریایی 12V 4000   M93/M93L

مشخصات فنی موتور دریایی 16V 4000  M93/M93L

راهکار جامع موتورهای دریایی ام تی یوMTU

سامانه کنترل دریایی ام تی یوMTU

 کشتی های تفریحی ام تی یوMTU

تماس با واحد فروش موتورهای دریایی

مدیر فروش

o.entesari@mvtuiran.com

امید انتصاری

021-88759743