نوشته‌ها

تفاهم نامه رولزرویس و سنلورزنزو در صنعت دریایی

رولز رویس و سنلورنزو بر سر همکاری جدید خود در یک پروژه فنآور…